Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi: 19-02-2018

STAJ YÖNETMELİĞİ VE STAJ YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİLER
1. Staj yapma yükümlülüğü olan her öğrenci staj yapma kurallarını içeren Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’ne her zaman erişebilmektedir. Erişim adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi

2. Staj yapma yükümlülüğü olan her öğrenci staj yapma kurallarını içeren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi’ne her zaman erişebilmektedir. Erişim adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Staj Yönergesi 

3. Staj yapacak öğrenciler yapmaları gereken “kalan hafta sayısını” Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri’nden teyit edebilmektedir.

4. Staj yapacak öğrencilerin Mühendislik Fakültesi tarafından sigortaları zamanında yapılabilmesi için staj yapacakları kurum veya kuruluşlardan stajlarına dair temin ettikleri dilekçeyi Bilgisayar Bölümü Staj Komisyonu’na staja başlama tarihinden en az 15 gün önceden vermelidir.

5. Öğrenciler, stajlarına her dönemin bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra başlayabilmektedir.

6. Aynı kurum veya kuruluşta 8 haftadan fazla staj yapılamamaktadır.

7. Staj süreleri haftalık değerlendirilmekte ve bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle stajın bir haftasının kabul edilmesi için öğrencinin en az 5 iş günü fiili olarak firmada bulunması gerekmektedir.

8. Öğrenciler stajlarını yaptıkları ilgili kuruluş tarafından onaylı staj defterlerini staj sonrası başlayan eğitim yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Staj Komisyonu’na teslim etmelidir.

9. Staj defterleri içerik olarak haftalık özetler halinde giriş yapılıp sonraki başlıklarda detaylandırılmalıdır. Defterlerin içeriği özgün olmalı, kullanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Defterin içinde yer alan tüm resim ve tablolar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenmiş formatta olmalıdır. Erişim adresi: Staj Raporu Hakkında 

10. Öğrencilerimiz kendileri veya staj yaptıkları firmaların inisiyatifleri ışığında ve yönerge kuralları dışında gerçekleştirilen durumlarda stajlarının iptal olacağının bilincinde olmalıdır.

11. Öğrenciler stajlarla ilgili güncel duyuruları DEUCENG Classroom’un DUYURU sınıfındaki (kodu : tgqd5v) “Staj” başlığından takip etmekle yükümlüdürler.