Erasmus Programı


ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği’nin bir eğitim programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, öğrenci , idari ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469-1536) almıştır.

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bölümümüzün Anlaşmalı Olduğu Üniversiteler

  1. Universitaet Konstanz, Germany
  2. Albert Ludwigs Freiburg University, Germany
  3. University of Bologna, Italy
  4. Universite Paris Est-Creteil Val de Marne, France
  5. Hanze University of Applied Sciences Groningen, Netherlands

Bölümümüzün Daha Önceki Dönemlerde Anlaşmalı Olduğu Üniversiteler

  1. Universitaet Koblenz, Germany
  2. University of Politecnica de Valencia, Spain
  3. University of Porto, Portugal
  4. Vienna University of Technology, Austria
  5. Technical University of Sofia, Bulgaria

 

Ayrıntılı bilgi için: DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü


Güncel Duyurular