Sayılarla DEUCENG


 

Akademik Personel Sayısı

İdari Personel Sayısı

Okuyan Öğrenci Sayısı

Mezun Sayısı

Profesör

Doçent

Yard. Doç.

Öğr. Görv.

Araş.Gör.

Uzman

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3

1

9

3

20

 

1

590

671

696

73

96

70