Yönetmelikler


Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ( Üniversite Senatosunun 29.12.2015 tarih ve 451-03 sayılı kararı ) 

ÇAP (Çift Anadal Prog.) Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı ) 

Yaz Öğretimi Uygulama Esasları ( Üniversite Senatosu’nun 30 Nisan 2013 tarih ve 413/14 sayılı kararı ) 

Yandal Programı Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı ) 

Yatay Geçişler ( Üniversite Senatosu’nun 10 Mayıs 2016 tarih ve 458/06 sayılı kararı ) 

Dikey Geçişler ( Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 ) 

Disiplin Yönetmeliği ( Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28388 ) 

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi ( Üniversite Senatosu’nun 23 Mayıs 2017 tarih ve 474/18 sayılı kararı ) 


Güncel Duyurular