Araştırma Grupları

Araştırma Grupları

Doğal Dil İşleme Araştırma Grubu

Doğal Dil İşleme Araştırma Grubumuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Dilbilim Bölümü öğretim elemanları ve araştırmacılarından oluşmaktadır.

2004 yılında kurulan Araştırma Grubumuz başta Türkçe olmak üzere Türk Lehçeleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

Başlıca çalışma konularımız: Biçimbirimsel Çözümleme, Otomatik Derlem Oluşturma, Bilgisayarlı Çeviri, Metin Özetleme, Sesten Metne Dönüştürme

Türkçe