Lisansüstü Eğitim Amaçları


Yüksek Lisans Program Amacı

Amacımız, mezunlarımızın uzmanlık alanında bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki her bir adımda etkin rol oynayabilmesini sağlamaktır. Buna ek olarak; problemleri gözlemleyerek tespit edebilen, probleme ait literatür taraması yaparak mevcut durum ve teknolojik gelişmeler ışığında çözüm önerilerinde bulunabilen, elde ettiği sonuç ve bulguları uygun bir şekilde rapor ederek savunabilen, toplumsal kaygı taşıyan, etik değerlere saygılı bireyler olması beklenmektedir.

Doktora Program Amacı

Amacımız, mezunlarımıza seçtikleri bir alanda uzmanlaşarak; bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki rolleri etkin bir şekilde oynayabilme, modelleme yeteneği gelişkin, fikri ürüne çevirirken temel bilimlerdeki birikimini kullanabilme ve soyut biçimsel modellerden yararlanabilme, kendi dalındaki ve dalı dışındaki problemleri algılayabilme ve elde ettiği sonuçları rapor ederek uluslararası toplantılarda sunup tartışabilme becerilerini kazandırmaktır. Buna ek olarak, çalışmalarının sonuçlarını tüm boyutlarıyla düşünebilme yayımlama ve yayma becerilerini kazandırmaktır.

Font boyutunu değiştir
Kontrast