Staj Raporu Hakkında


Staj Raporlarının Yazımı Sırasında, Belirtilen Kurallara Uyulması Zorunludur.

Değişik formatlarda hazırlanmış veya Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmamış evraklarla yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

Rapor Düzeni : 

  • Raporun her sayfası ilgili birimin Staj Yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

 

Rapor İçeriği : 

Staj Raporlarının içeriğinde bulunması gereken asgari bilgiler aşağıda verilmektedir.

Kurum/kuruluşun yaptığı iş, yapısal organizasyonu, bu organizasyon içinde bilgisayarla ilgili birimlerin yeri,

1. Bilgisayarın kurum/kuruluş içinde kullanım yerleri

2. Yazılım öncesi analiz ve tasarım işlemlerinin yapıldığı bölümlerde bulunularak bu çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi ve analiz çalışmalarına katılınması vb.,

3. Kullanılan yazılımın tanınarak kullanılır hale getirilmesi,  

4. Kurum/kuruluşun projeleri içinde ayrılan zamana uygun örnek proje yazılımının gerçekleştirilmesi,

5. Kurulan bilgisayar ağlarının donanım ve yapısal özelliklerinin araştırılması, ağ üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer cihazların incelenmesi ve kullanım amaçlarının açıklanması.

6. Geliştirilen yazılımların kodları, örnek veri ve sonuçları.

 

 

Rapor genel şekli :

1. Staj Raporu Kapak Sayfası

2. Staj Sicil Formu (Firma tarafından doldurulmuş ve onaylanmış)

3. İçindekiler 

4. Tablo Listesi

5. Şekil Listesi

6. Giriş Bölümü (haftalar bazında yapılanların kısaca anlatılması)

7. Stajda yapılanların anlatılması (Alt başlıklara ayrılarak)

8. Ekler (kod ya da diğer ek dokümanlar)

9. Kaynakça (Metin içinde atıfta bulunmak da gerekiyor)

 

Font boyutunu değiştir
Kontrast