Staj için Yapılacaklar


STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

1 – Öğrencinin Staj Yapacağı Kurum/Kuruluş ile Görüşmesi ve Kabul Edilmesi

“Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Bölüm Staj Komisyonu karar verir.​”

Daha önce bu kurumda staj yapan bir öğrencimiz olmamışsa kurumun organizasyon şeması (çalışanlar arasında Bilgisayar Mühendisi olduğunu görebilmek için – donanım stajı için Elektrik-Elektronik Mühendisi de olabilmekte) alınmalıdır.

Bazı iş yerleri öğrencilerden okudukları bölümde zorunlu staj olduğuna dair “Zorunlu Staj Belgesi” talep etmektedirler. Bu belgeyi Bölüm Sekreterliğinden alabilirsiniz.

 

2 – Staj Başvuru ve Kabul Formunun Doldurulması ve İmzalanması

 

 

3 – Staj Başvuru ve Kabul Formunun İş yeri Tarafından Onaylanması ve İmzalanması

 

4 – Staj Başvuru ve Kabul Formunun Staj Komisyonu Üyelerine İmzalatılması

 

5 – Staj Sicil Formunun Doldurulması

 

6 – Staj Sicil Formunun Doldurulması – 2

 

7 – Staj Sicil Formunun Staj Komisyonu Tarafından Onaylanması

Staj yapılacak firma, kesin tarihleri ile belli olduktan sonra Staj Komisyonu üyelerine imzalatılacak belgeler

 Staj Başvuru ve Kabul Formu

Staj Başvuru ve Kabul Formuna bu bağlantıdan ulaşılabilir. İngilizce’sine buradan erişebilirsiniz. 

  • 3 adet çıktı hazırlanmalıdır.
  • Bölüm Staj Komisyonu Başkanı” kısmına kadar eksiksiz doldurulup, öğrenci ve iş yeri tarafından imzalandıktan sonra komisyon üyelerinden birine onaylatılmalıdır.
  • Onaylanmış belgelerden biri sekreterliğe, biri iş yerine biri de komisyon üyesine teslim edilmelidir.

 

 

 Staj Sicil Formu

Staj Sicil Formuna bu bağlantıdan ulaşılabilir

  • 2 adet hazırlanmalıdır.
  • “UYARI” ibaresine kadar olan kısım elektronik ortamda doldurulmalıdır.
  • Resimler vesikalık ve renkli olmalı, resimlerde öğrencinin yüzü net görülmelidir. Her iki sicil formunda da aynı resim olmasına özen gösteriniz. Dijital resim kullanacaklar mutlaka renkli çıktı almalıdır.
  • Danışman imzaladıktan sonra komisyon üyelerinden birine onaylatılmalıdır.

 

Önceki tüm işlemler tamamlanmasının ardından, staja başlanmadan en az 15 gün öncesinden;

staj komisyonu üyelerine imzalatılmak için getirilir.

İş yerinden alınmış belgeler varsa (organizasyon şeması vb.) komisyona teslim edilir.

2 sicil formu da komisyon imzasından sonra öğrenciye verilir. Staj bitimine kadar öğrenci bu formları yanında bulundurmalıdır.

3 Fakülte  formu da komisyon tarafından imzalanır. Onaylanmış staj başvuru ve kabul formlarından biri iş yerine, biri staj komisyonuna biri de Bölüm sekreterliğine verilir.

Bu aşamadan sonra öğrenci staj başlama tarihinde staja başlayabilir.

Staj Bittikten Sonra

Sicil Formunun Doldurulması ve İmzalanması

Öğrencinin yanında bulunan onaylı sicil formlarının doldurulmamış “Çalıştığı Bölümler ve Yapılan İşler” kısmı, her 2 nüsha için öğrenci tarafından doldurulur.

Ardından firmanın staj sorumlusu tarafından da “Değerlendirme; not ve düşünceler” kısmı doldurulur. Son olarak Kurum mührü ve yetkili personelin imzası alınır. (Kurum mührü ve yetkili personel imzası olmayan sicil formları geçersiz sayılmaktadır.)

 

 

 

Staj Raporunun Hazırlanması

Staj raporu(defteri), belirlenmiş formatta (bu bağlantıdan ulaşılabilir) ve elektronik ortamda hazırlanır. Kapak sayfası mutlaka renkli, iç sayfalar öğrenciye bağlı olarak renkli veya siyah-beyaz olacak şekilde çıktıları alınır.

 

 

Sicil Formunun Rapora Eklenmesi

Sicil formlarını bir nüshası staj raporunun iç kapak sayfası olacak şekilde spiral edilir, diğer nüshası da kapalı zarfla (zarf kapatıldıktan sonra şekildeki gibi kurum mührü basılmalıdır) öğrenci tarafından elle staj komisyonuna getirilir ya da firma tarafından bölüm sekreterliğine postalanır.

 

Staj Defterinin İmzalatılması

Raporun içindeki her bir sayfanın aşağısında yer alan, staj yetkilisinin imzası için ayrılmış yerler imzalatılır.

 

 

 

Staj Raporunun Komisyona Teslimi

Güz dönemi başlangıcından itibaren 4 hafta içinde onaylı ve imzalı staj raporu, şekildeki gibi spiral edilmiş hali ile, kapalı zarfla gelen sicil formu ile birlikte staj komisyonuna teslim edilir.

 

 

 

Font boyutunu değiştir
Kontrast