Staj Hakkında SSS


Staj Başvuru

Okul ders dönemi staj yapılamayacağı için yaz okulu döneminde staj yapılamaz. Yaz okulu başlamadan ve bittikten sonra olmak üzere süre bölünerek staj yapılabilir.

Staja her dönemin bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra başlayabilirsiniz.

“Staj Başvuru ve Kabul Formu, “Bölüm Staj Komisyonu Başkanı” kısmına kadar eksiksiz doldurulup 3 adet çıktısı alınmalıdır.

Staj Sicil Formunun “UYARI” ibaresine kadar olan kısmı elektronik ortamda doldurulup 2 adet çıktısı alınmalıdır.”

Fakülte’nin Web sitesinden Öğrenci –> Belgeler menüsünden veya bölümümüz Web sitesinin Öğrenci –> Staj–> Staj için yapılacaklar sayfasından erişebilirsiniz. Hemen indirmek için bu bağlantıyıda kullanabilirsiniz.

“Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nda “Staj Yapılacak İşyeri Bilgileri” kısmında yer alan İşyeri IBAN Numarası bilgisi, öğrencilerin staj esnasında ücret almaları durumunda doldurulacaktır. Ücretsiz staj yapan öğrenciler için İşyeri IBAN numarası karşısına Ücretsiz yazılması yeterli olacaktır.

Fakülte’nin Web sitesinden Öğrenci –> Belgeler menüsünden veya bölümümüz Web sitesinin Öğrenci–> Staj–> Staj için yapılacaklar sayfasından erişebilirsiniz. Hemen indirmek için bu bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

Fotoğrafın renkli olması önemli. Dijital fotoğraf eklediğinizde mutlaka renkli çıktı almalısınız.

Bu kısım stajınız sırasında hangi ayda kaç gün staj yapacağınız bilgisini sormaktadır. Örneğin 20 günlük stajınıza 10 Mart’ta başladığınızda Mart’ta 15 gün, Nisan’da 5 gün staj yapmış olursunuz.

Staj başvurularınızı, DEÜ Rektörlük Bilgi İşlem’de bulunan Zafer Aksan’a (Şef Staj Sorumlusu) yapabilirsiniz.

Aynı kurum veya kuruluşta 8 haftadan fazla staj yapılamamaktadır.

Bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz

Staj Genel

Stajlarla ilgili güncel duyuruları online.deu.edu.tr (SAKAI ) Staj dersinden takip edebilirsiniz.

Staj Sonrası

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Staj Sonrası Belgelerin Onaylanması ve Staj Raporlarının Teslim Süreci

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüs salgını nedeniyle, öğrencilerimizin Staj Raporlarını (Staj Defterlerini) Staj Komisyonu’na kargo ile göndermesi veya elden teslim etmeleri, virüs bulaşma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle gerek öğrencilerimizin, gerekse de kurum çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla staj ile ilgili belgelerin hazırlanması, onaylanması; Staj Raporlarının onaylanması ve tüm belgelerin Staj Komisyonuna tesliminde aşağıda belirtilen süreçler uygulanmaktadır.

SÜREÇ

Staj raporunun hazırlanması, onaylanması ve teslimi

 1. Öğrenci staj raporunu tamamladıktan sonra staj yapılan kurumun Staj Sorumlusu tarafından
  1. Staj Sicil Formunun “Çalıştığı Bölümler ve Yapılan İşler” bölümü ile “Not” ve “Düşünceler” bölümleri doldurulur.
  2. Staj Raporu incelenerek sayfaları imzalanır.
 2. Staj Sicil Formunun “Onay” bölümünde Staj Sorumlusunun (İşyeri Yöneticisi bölümü) ve Kurum Müdürünün imzası ve mühürü alınır.
 3. Stajın uzaktan gerçekleştirilmesi durumunda Madde 1 ve 2’deki işlemler elektronik olarak yapılabilir. Bu işlem, PDF dosyası üzerinde değişiklik yapılarak ve bilgi girilerek gerçekleştirilebileceği gibi, yazıcıdan çıkartılmış belge üzerinde el ile de yapılabilir. “Onay” işlemi, belgenin dijital olarak imzalanması ile de gerçekleştirilebilir ve bu durumda evrak üzerinde mühür basılması uygulanmayabilir. Buradaki uygulama şekli, stajın gerçekleştirildiği işyerinin takdir, yetki ve sorumluluğundadır.
 4. Stajın uzaktan gerçekleştirilmesi durumundaİşyeri Staj Sorumlusu;
  1. Öncelikle Staj Sicil Formunun ve Staj Raporunun tümünün HASH kodunu oluşturur.
  2. Bölüm Staj Komisyonu üyesine “tüm süreçle ilgili bilgisi olduğu” ve Staj Raporunun kendisi tarafından onaylandığı” ile ilgili bir e-posta gönderir.
  3. Bu e-posta içerisine Staj Sicil Formunun ve Staj Raporunun HASH kodunu da ekler. HASH kodunun oluşturulmasında, Staj Komisyonu’nun belirttiği HASH kodu oluşturulma yöntemi (aşağıda belirtilmiştir) kullanılır.
  1. İşyerinin Staj Sicil Formunu kendisinin göndermesini tercih etmesi durumunda Staj Sicil Formunu da e-posta ekinde gönderir.
  2. İşyerinin Staj Sicil Formunu kendisinin göndermesini tercih etmemesi durumunda Staj Sicil Formu ve Staj Raporunu öğrenciye teslim eder ve öğrenci bu belgeleri OnlineDEU (Sakai) sistemi Staj Dersinde ilgili yere yükler. Dosyaların okunabilir olması öğrencinin sorumluluğundadır.
 1. Staj Sicil Formu ve Staj Raporu çıktı alınarak onaylatılmış iseher iki belge de öğrenci tarafından ayrı ayrı taranırPDF biçimine dönüştürülür ve öğrenci her iki dosyayı da OnlineDEU (Sakai) sistemi Staj Dersinde ilgili yere yükler. Dosyaların okunabilir olması öğrencinin sorumluluğundadır.

 

HASH Kodunun Alınması

Windows için PowerShell (Windows 10 görev çubuğunda  Windows PowerShell aratarak komut satırını başlatınız.)

Get-FileHash

   [-Path]

   [[-Algorithm] ]

   []

Örnek: get-filehash -Algorithm Sha256  C:\Users\Desktop\staj_raporu.pdf

Çıktı:

Algorithm: SHA256

Hash: 7616515D94AA6A596D3CA7F078DC1D34FFC8D91847F3CB1B41D2FC55FA780EBF

Path: C:\Users\Desktop\staj_raporu.pdf

Linux için sha256sum (Linux komut satırı aracılığı ile)

sha256sum [Option][File]

Örnek:  sha256sum -t  \home\user\Desktop\staj_raporu.pdf

macOS için shasum ya da openssl dgst

openssl dgst -sha256

shasum -a 256 [File]

Örnek:  shasum -a 256   \Users\Desktop\staj_raporu.pdf

Staj bittikten sonra bordro veya banka dekontunuzu Öğrenci İşleri Staj İşleri sorumlusuna ulaştırmalısınız.

Stajınızı yaptığınız ilgili kuruluş tarafından onaylı staj defterlerini staj sonrası başlayan eğitim yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Staj Komisyonu’na teslim etmelisiniz

Staj defterleri içerik olarak haftalık özetler halinde giriş yapılıp sonraki başlıklarda detaylandırılmalıdır. Defterlerin içeriği özgün olmalı, kullanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Defterin içinde yer alan tüm resim ve tablolar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenmiş formatta olmalıdır.

Sicil formlarını bir nüshası staj raporunun iç kapak sayfası olacak şekil de spiral edilir, diğer nüshası da kapalı zarfla (zarf kapatıldıktan sonra şekildeki gibi kurum mührü basılmadır) öğrenci tarafından elle staj komisyonuna getirilir ya da firma tarafından bölüm sekreterliğine postalanır.

Staj Süreci

Öğrenim hayatınız boyunca yapmanız gereken zorunlu stajını en fazla dört parça halinde yapabilirsiniz.

Staj Uygulama Esası

Hayır, öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için stajlarını bitirmiş olması gerekiyor.

Yazılım stajı yapılacaksa stajın yapılacağı departmanda birlikte çalışılacak bir bilgisayar veya yazılım mühendisi olmak zorundadır. Donanım stajı yapılacaksa birlikte çalışılacak kişi Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisi de olabilir.

Bölümümüz Web Sitesinden Öğrenci –> Staj menüsünden veya bu bağlantıdan erişilebilir.

Stajlar haftalık olarak hesaplandığı için hafta sayısına bakılmaktadır. Resmi tatiller, çalışma gün sayısından çıkarılmaktadır. Bu nedenle hafta sayısını tamamlamak için staj süresi tatil gün sayısı kadar gün uzatılmalıdır. Ayrıca cumartesi günü çalışılan haftalar da birer hafta olarak kabul edilmektedir.

Aynı kurum veya kuruluşta 8 haftadan fazla staj yapılamamaktadır.

Load More

Font boyutunu değiştir
Kontrast