Lisans Öğretim Programı

D:Ders U:Uygulama K:Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

 1. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME1001 Algoritma ve Programlama - I 2 2 3,0 6
CME1003 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 2 3,0 3
CME1005 Ayrık ve Kombinasyonal Matematik 3 0 3,0 3
CME1101 Proje Tabanlı Öğrenme - I 2 2 3,0 4
MAT1001 Matematik I 4 0 4,0 5
PHY1101 Fizik I 3 2 4,0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2,0 2
BDE 1000 Beden Eğitimi 2 0 2,0 2
GSH 1000 Halk Oyunları 2 0 2,0 2
GSM 1000 Müzik 2 0 2,0 2
    20 8 24,0 30,0

 

 2. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME1002 Algoritma ve Programlama - II 2 2 3,0 7
CME1004 Lineer Cebir 2 0 2,0 3
CME1006 Teknik İngilizce 2 0 2,0 2
CME1102 Proje Tabanlı Öğrenme - II 2 2 3,0 4
MAT1002 Matematik II 4 0 4,0 5
PHY1102 Fizik II 3 2 4,0 5
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2,0 2
CME1000 Yaz Stajı I (2 Hafta) 0 0 0,0 2
    17 6 20,0 30,0
           

 

 3. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME2001 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2 2 3,0 6
CME2003 Mantık Tasarımı 2 2 3,0 7
CME2005 Olasılık ve İstatistik 2 2 3,0 4
CME2007 Diferansiyel Denklemler 3 0 3,0 4
CME2101 Proje Tabanlı Öğrenme - III 2 2 3,0 4
TDL2001 Türk Dili I 2 0 2,0 2
ESE Sosyal Seçmeli Ders 2 0 2,0 3
    15 8 19,0 30,0

 

 4. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME2002 Veri Organizasyonu ve Yönetimi 2 2 3,0 7
CME2004 Programlama Dilleri Kavramları 2 2 3,0 7
CME2006 Bilgisayar Mimarisi 3 2 4,0 7
CME2102 Proje Tabanlı Öğrenme - IV 2 2 3,0 4
TDL1002 Türk Dili II 2 0 2,0 2
ESE Mühendislik Sosyal Seçmeli 2 0 2,0 3
           
    13 8 17,0 30,0
           

 

 5. Dönem           
Kod Adı D U K AKTS
CME3001 Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri 2 2 3,0 7
CME3003 Yazılım Mühendisliği 2 2 3,0 7
CME3005 İşletim Sistemleri 2 2 3,0 7
CME3009 Veri İletişimi ve Gerçekleştirimi 2 2 3,0 5
 CME3500  Yaz Stajı II (4 Hafta) 0 0 0,0 4
    8 8 12,0 30,0

 

 6.Dönem           
Kod Adı D U K AKTS
CME3002 Otomata ve Biçimsel Diller 3 0 3,0 6
CME3004 Bilgisayar Ağları 3 0 3,0 6
CME3006 Bilgi Sistemleri Tasarım ve Gerçekleştirimi 2 2 3,0 6
CME3008 Devre Teorisi ve Elektronik 3 2 4,0 6
CME3600  Yaz Stajı III (6 Hafta)  0  0,0 6
    11 4 13,0 30,0
           

 

 7. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME4001 Bitirme Proje Önerisi 0 2 1,0 3
CME4003 Gömülü Sistemlerin Prensipleri 2 2 3,0 5
  Seçmeli     3,0 6
  Seçmeli     3,0 6
  Seçmeli     3,0 6
ETE Mühendislik Teknik Seçmeli 2 0 2,0 4
    10 10 15,0 30,0

 

 8. Dönem          
Kod Adı D U K AKTS
CME4002 Bitirme Projesi 0 6 3,0 12
  Seçmeli     3,0 6
  Seçmeli     3,0 6
  Seçmeli     3,0 6
        12,0 30,0
           
  Genel Toplam 102 58 132 240
  % 64% 36% 100%  

 

 

  Teknik Seçmeliler D U K AKTS
CME4401 Sayısal Çözümleme 3 0 3 6
CME4402 Kriptografiye Giriş 2 2 3 6
CME4403 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 6
CME4404 Yazılım Doğrulamaya Giriş 2 2 3 6
CME4405 Paralel Programlama 2 2 3 6
CME4406 Çoklu-Ortam Sistemleri 2 2 3 6
CME4407 Bilgisayar Oyunu Tasarım ve Programlama 2 2 3 6
CME4408 Doğal Dil İşlemeye Giriş 2 2 3 6
CME4409 Bilgisayar Grafikleri 2 2 3 6
CME4410 Örüntü Tanımaya Giriş 2 2 3 6
CME4411 Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 6
CME4412 Sayısal İmge İşlemeye Giriş 2 2 3 6
CME4413 Veritabanı Konuları 2 2 3 6
CME4414 Web Programlama 2 2 3 6
CME4415 Dağıtık Veritabanı Sistemleri 2 2 3 6
CME4416 Veri Madenciliğine Giriş 2 2 3 6
CME4417 Benzetim ve Modelleme 2 2 3 6
CME4418 Yapay Zekaya Giriş 2 2 3 6
CME4419 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 2 2 3 6
CME4420 Algoritma Analizi ve Tasarımı 2 2 3 6
CME4421 Sistem Programlama 2 2 3 6
CME4423 Mobil Cihazlar ve Uygulamalar 2 2 3 6
CME4425 Biyoinformatik Algoritmalarına Giriş 2 2 3 6
CME4451 Mikroişlemciler 2 2 3 6
CME4452 Mikroişlemci Temelli Sistem Tasarımı 2 2 3 6
CME4453 IP Ağlarında Hizmet Kalitesi Gelişmeleri 3 0 3 6
CME4454 Ağ Servisleri ve Uygulamaları 3 0 3 6
CME4455 Ağ Tasarımının Temelleri 2 2 3 6
CME4456 Yeniden Yapılandırılabilir Bilişim 3 0 3 6
CME4457 Ağ Güvenliği 2 2 3 6