Çift Anadal Öğretim Planı


Çift Anadal Öğretim Planı

 Birinci Anadal: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 İkinci Anadal: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Önşart
Kodu
Dersin Adı
Kredi
Birinci Sınıf * 1.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
*
CME1005
Ayrık ve Kombinasyonal Matematik
3+0
Birinci Sınıf * 2.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
*
CME1002
Algoritma ve Programlama II
2+2
*
CME 1102
Proje Tabanlı Öğrenme II
2+2
İkinci Sınıf * 3.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
*
CME2001
Veri Yapıları ve Algoritmalar
2+2
*
CME2101
Proje Tabanlı Öğrenme III
2+2
İkinci Sınıf * 4.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
*
CME2002
Veri Organizasyonu ve Yönetimi
2+2
*
CME2004
Programlama Dilleri Kavramları
2+2
*
CME 2102
Proje Tabanlı Öğrenme IV
2+2
Üçüncü Sınıf * 5.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
*
CME3001
Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
2+2
*
CME3003
Yazılım Mühendisliği
2+2
*
CME3005
İşletim Sistemleri
2+2
Üçüncü Sınıf * 6.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
*
CME3002
Otomata ve Biçimsel Diller
3+0
*
CME3004
Bilgisayar Ağları
3+0
*
CME3006
Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Gerçekleştirimi
2+2
Dördüncü Sınıf * 7.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
*
CME4001
Bitirme Proje Önerisi
0+2
*
CME4003
Gömülü Sistemlerin Prensipleri
2+2
**
CME44xx
Seçmeli (*)
 
Dördüncü Sınıf * 8.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
*
CME4002
Bitirme Projesi
0+6
**
CME44xx
Seçmeli (*)
 
 
 
Toplam Kredi
67
(*) Ön şart koşulları Danışmanlar tarafından kontrol edilecek ve yönlendirilecektir.
(**) Öğrenci Bilgisayar Mühendisliği öğretim programı seçimlik ders listesinden
en az 6 (altı) tane ve toplam 18 kredilik seçimlik ders almak zorundadır.

Çift Anadal Öğretim Planı

 

Birinci Anadal: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü dışındaki bütün bölümler
İkinci Anadal: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Önşart Kodu Dersin Adı Kredi
Birinci Sınıf * 1.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
* CME1005 Ayrık ve Kombinasyonal Matematik 3+0
Birinci Sınıf * 2.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
* CME1002 Algoritma ve Programlama II 2+2
* CME 1102 Proje Tabanlı Öğrenme II 2+2
İkinci Sınıf * 3.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
* CME2001 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2+2
* CME2003 Mantık Tasarımı 2+2
* CME2101 Proje Tabanlı Öğrenme III 2+2
İkinci Sınıf * 4.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
* CME2002 Veri Organizasyonu ve Yönetimi 2+2
* CME2004 Programlama Dilleri Kavramları 2+2
* CME2006 Bilgisayar Mimarisi 3+2
* CME 2102 Proje Tabanlı Öğrenme IV 2+2
Üçüncü Sınıf * 5.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
* CME3001 Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri 2+2
* CME3003 Yazılım Mühendisliği 2+2
* CME3005 İşletim Sistemleri 2+2
* CME3009 Veri İletişimi ve Gerçekleştirimi 2+2
Üçüncü Sınıf * 6.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
* CME3002 Otomata ve Biçimsel Diller 3+0
* CME3004 Bilgisayar Ağları 3+0
* CME3006 Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Gerçekleştirimi 2+2
* CME3008 Devre Teorisi ve Elektronik  3+2
Dördüncü Sınıf * 7.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
* CME4001 Bitirme Proje Önerisi 0+2
* CME4003 Gömülü Sistemlerin Prensipleri 2+2
** CME44xx Seçmeli (*)  
Dördüncü Sınıf * 8.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
* CME4002 Bitirme Projesi 0+6
** CME44xx Seçmeli (*)  
    Toplam Kredi 82
(*) Ön şart koşulları Danışmanlar tarafından kontrol edilecek ve yönlendirilecektir.
(**) Öğrenci Bilgisayar Mühendisliği öğretim programı seçimlik ders listesinden
en az 6 (altı) tane ve toplam 18 kredilik seçimlik ders almak zorundadır.