Öğretim Üyeleri


Öğretim Üyeleri ve Görevlileri
İletişim Bilgileri
Araştırma Alanları
Yalçın ÇEBİ
Prof. Dr.
(Bölüm Başkanı)
Tel: 0232 301 74 07
yalcin@cs.deu.edu.tr
www
Bilgisayar Ağları, Web programlama, Şifreleme, Doğal Dil İşleme, Yerbilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları, Üretim Planlaması ve Optimizasyonu, Otomatik Kontrol
Alp KUT
Prof. Dr.
Tel: 0232 301 74 05
alp@cs.deu.edu.tr
www
Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Grafik Tabanlı Programlama Dilleri, Veri Tabanı Sistemleri, Nesneye Dayalı Sistemler, Dağıtık Sistemler
Adil ALPKOÇAK
Doç. Dr.
Tel: 0232 301 74 08
alpkocak@cs.deu.edu.tr
www
Çoklu-Ortam Enformasyon Erişimi, Metin Madenciliği, Tıbbi Bilişim
Derya BİRANT
Doç. Dr
Tel: 0232 301 74 03
derya@cs.deu.edu.tr
www
Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka
Gökhan DALKILIÇ
Doç. Dr.
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: 0232 301 74 10
dalkilic@cs.deu.edu.tr
www
Bilgisayar Ağları, Bilişimsel Dilbilim, Şifreleme, Ağ Güvenliği
Semih UTKU
Doç. Dr.
Tel: 0232 301 74 28
semih@cs.deu.edu.tr
www
Algoritmalar ve Programlama, Programlama Dilleri, Bilgisayar Grafikleri, Veri Tabanı Sistemleri, Nesneye Dayalı Sistemler, BiyoMedikal
Mehmet Hilal ÖZCANHAN
Doç. Dr.
Tel: 0232 301 74 36
hozcanhan@cs.deu.edu.tr
www
Mikroişlemciler, Mikrokontrol, Mikrobilgisayarlar, Gömülü Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim
Zerrin IŞIK
Doç. Dr.
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: 0232 301 74 13
zerrin@cs.deu.edu.tr
www
Biyoenformatik, Biyoteknoloji, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka
Kökten Ulaş BİRANT
Doktor Öğretim Üyesi
 
Tel: 0232 301 74 22
ulas@cs.deu.edu.tr
www
Yazılım Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Veritabanı Sistemleri, Dağıtık Veritabanı Sistemleri, Algoritmalar ve Programlama, Yazılımda Süreç İyileştirme Standartları
Özlem AKTAŞ
Doktor Öğretim Üyesi
Tel: 0232 301 74 26
ozlem@cs.deu.edu.tr
www
Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme, Bilişimsel Dilbilim, Karar Destek Sistemleri, Oyun-tabanlı Öğrenme, Algoritma ve Programlama, Yazılım analizi ve tasarımı
Yunus Doğan
Doktor Öğretim Üyesi
Tel: 0232 301 74 18
yunus@cs.deu.edu.tr
www
Veri Madenciliği, Yapay Sinir Ağları
Feriştah Dalkılıç
Doktor Öğretim Üyesi
Tel: 0232 301 74 12
feristah@cs.deu.edu.tr
www
Kümeleme Algoritmaları, Genetik Algoritmalar
Ercan Avşar
Doktor Öğretim Üyesi
Tel: 0232 301 74 19
ercan.avsar@cs.deu.edu.tr
www
Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti
Özlem Öztürk
Öğr. Gör. Dr.
Tel: 0232 301 74 17
ozlem.ozturk@cs.deu.edu.tr
www
Türkçe Konuşmada Sesbirim Sürekliliği ve Temel Frekans Sınır Modelleme, Yapay Sinir Ağları Algoritmaları
Şerife YILMAZ
Öğr. Gör.
Tel: 0232 301 74 15
sungun@cs.deu.edu.tr
www
Bilgisayar Mimarileri, Sayısal Tasarım, Yeniden Yapılandırılabilen Bilişim, Genetik Programlama
Tanzer ONURGİL
Öğr. Gör.
Tel: 0232 301 74 16
tanzer@cs.deu.edu.tr
www
Algoritma Analizi ve Geliştirilmesi, 3 Boyutlu Modelleme ve Bilgisayar Grafikleri, Öğrenme ve Bilgisayar, Oyun Tabanlı Öğrenme, Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Tasarımı, Dinamik Programlama, Simülasyon, Modelleme, Optimizasyon.
Font boyutunu değiştir
Kontrast