Öğretim Üyeleri


Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Üyeleri ve Görevlileri

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Alp KUT
Prof. Dr.

(Bölüm Başkanı)

Tel : +90 232 301 74 05

E-mail : alp@cs.deu.edu.tr
www

Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Grafik Tabanlı Programlama Dilleri, Veri Tabanı Sistemleri, Nesneye Dayalı Sistemler, Dağıtık Sistemler

Yalçın ÇEBİ

Prof. Dr.

Tel : +90 232 301 74 07

E-mail : yalcin@cs.deu.edu.tr
www

Bilgisayar Ağları, Web programlama, Şifreleme, Doğal Dil İşleme, Yerbilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları, Üretim Planlaması ve Optimizasyonu, Otomatik Kontrol

Adil ALPKOÇAK

Doç. Dr.

Tel : +90 232 301 74 08

E-mail : alpkocak@cs.deu.edu.tr
www

İçerik Tabanlı Çoklu-Ortam Erişimi, Konumsal Erişim Yöntemleri, Akustik Simulasyon

Derya BİRANT

Doç. Dr

 

Tel : +90 232 301 74 03

E-mail : derya@cs.deu.edu.tr
www

Veri Madenciliği, Makina Öğrenmesi, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka

 

Gökhan DALKILIÇ

Doç. Dr.

 

Tel : +90 232 301 74 10

E-mail : dalkilic@cs.deu.edu.tr
www

Bilgisayar Ağları, Bilişimsel Dilbilim, Şifreleme, Ağ Güvenliği

Semih UTKU

Doktor Öğretim Üyesi

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Tel : +90 232 301 74 28

E-mail : semih@cs.deu.edu.tr
www

Temel Algoritmalar ve Programlama, Programlama Dilleri, Bilgisayar Grafikleri, Veri Tabanı Sistemleri, Nesneye Dayalı Sistemler, BiyoMedikal

Kökten Ulaş BİRANT

Doktor Öğretim Üyesi

 

Tel : +90 232 301 74 22

E-mail : ulas@cs.deu.edu.tr
www

Yazılım Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Veritabanı Sistemleri, Dağıtık Veritabanı Sistemleri, Temel Algoritmalar ve Programlama, Yazılımda Süreç İyileştirme Standartları

Canan Eren ATAY

Doktor Öğretim Üyesi

Tel : +90 232 301 74 12

E-mail : canan@cs.deu.edu.tr
www

Veri Tabanı Sistemleri, Zamansal Veritabanları, Çift Zamanlı Veritabanları, İçiçe Geçmiş İlişkisel Veritabanları, Uzaysal Veritabanları
Özlem AKTAŞ

Doktor Öğretim Üyesi

Tel : +90 232 301 74 26

E-mail : ozlem@cs.deu.edu.tr
www

Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme, Bilişimsel Dilbilim, Karar Destek Sistemleri, Oyun-tabanlı Öğrenme, Algoritma ve Programlama, Yazılım analizi ve tasarımı
Mehmet Hilal ÖZCANHAN

Doktor Öğretim Üyesi

Tel : +90 232 301 74 36

E-mail : hozcanhan@cs.deu.edu.tr
www

Mikroişlemciler, Mikrokontrol, Mikrobilgisayarlar, Gömülü Sistemler

Zerrin IŞIK

Doktor Öğretim Üyesi

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Tel : +90 232 301 74 13

E-mail : zerrin@cs.deu.edu.tr
www

Biyoenformatik, Biyoteknoloji, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka

Özlem Öztürk

Öğr. Gör. Dr.

Tel : +90 232 301 74 17

E-mail : ozlem.ozturk@cs.deu.edu.tr
www

Türkçe Konuşmada Sesbirim Sürekliliği ve Temel Frekans Sınır Modelleme, Yapay Sinir Ağları Algoritmaları

Şerife YILMAZ

Öğr. Gör.

Tel : +90 232 301 74 15

E-mail : sungun@cs.deu.edu.tr
www

Bilgisayar Mimarileri, Sayısal Tasarım, Yeniden Yapılandırılabilen Bilişim, Genetik Programlama

Tanzer ONURGİL

Öğr. Gör.

Tel : +90 232 301 74 16

E-mail : tanzer@cs.deu.edu.tr
www

Algoritma Analizi ve Geliştirilmesi, 3 Boyutlu Modelleme ve Bilgisayar Grafikleri, Öğrenme ve Bilgisayar, Oyun Tabanlı Öğrenme, Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Tasarımı, Dinamik Programlama, Simulasyon, Modelleme, Optimizasyon.


Güncel Duyurular