Staj Hakkında SSS


  • Staj yapılması zorunludur belgesi nereden alınır?

Bölüm sekreterliğinden 

  • Belgelerin son getirilme tarihine kadar staj yeri bulamazsam ve sonradan bulursam ne yapabilirim?

Staja baslamadan(yaz aylarında) o firma/kurumda staj yapılacagına dair bilgileri içeren yazının  staj komisyonuna iletilmesi gerekir.

  • Staj yapacağım firma/kurum adı firma listesinde varsa hangi belgeyi getirmem gerekiyor?

Sadece yapılacak staja ait bilgileri(tarih, tur, vb.) iceren Bolum Staj Komisyonuna yazılmış yazı yeterlidir.

  • Faks ile gelen belgeler gecerli olur mu?

Staj sonunda ya da yaz doneminde belgenin orjinalini getirmeniz kaydıyla gecerli olur.

  • Gerekli belgenin adıma düzenlenmiş hali geçerli olur mu?

Staj Komisyonu adına yazılmış bir belge olması gerekiyor. Ama hiçbir suretle boyle bir belgeyi vermiyorsa kurum/firma adınıza yazılmış belgede geçerli olacaktır.

  • Firma tarafından alınacak belgenin/dilekçenin örneği var mı?

Standart bir belge duzeni olmamakla birlikte Bolum Staj komisyonuna yazılmış ..numaralı … isimli öğrencinizin .. tarihlerinde ya da .. hafta firma/kurumumuzda  yazılım/donanım stajı yapması uygundur/uygun görülmüştür şeklinde bir yazı olmalıdır.

  • Firma/kurum organizasyon şemasını güvenlik ya da benzeri bir nedenle vermek istemiyorsa ne yapılabilir?

Çalışacağınız departmanın ve birlikte çalışacağınız muhendis/mühendislerin bilgisi alınabilir.

  • Staj yapacağım firma/kurumda bilgisayar mühendisi olmak zorunda mı?

Yazılım stajı yapılacaksa stajın yapılacağı departmanda-birlikte çalışılacak bir bilgisayar mühendisi olmak zorundadır. Donanım stajı yapılacaksa birlikte çalışılacak kişi Elektrik/Elektrik-Elektronik/Elektronik-Haberleşme mühendisi de olabilir.

  • Sicil formlarını staj komisyonuna nezaman imzalatmalıyım?

Staj öncesi Kurum/firmadan alınan belgeler ile birlikte sicil formları getirilerek fotografınızın üzeri staj komisyonu tarafından imzalanmalıdır.

  • Yaz okulu dönemimde staj yapabilir miyim?

Okul ders dönemi staj yapılamayacağı için yaz okulu döneminde staj yapılamaz. Yaz okulu başlamadan ve bittikten sonra olmak üzere süre bölünerek (2+4, vb.) staj yapılabilir.


Güncel Duyurular