Staj Hakkında SSS


Staj Başvuru

Okul ders dönemi staj yapılamayacağı için yaz okulu döneminde staj yapılamaz. Yaz okulu başlamadan ve bittikten sonra olmak üzere süre bölünerek staj yapılabilir.

Staja her dönemin bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra başlayabilirsiniz.

“Staj Başvuru ve Kabul Formu, “Bölüm Staj Komisyonu Başkanı” kısmına kadar eksiksiz doldurulup 3 adet çıktısı alınmalıdır.

Staj Sicil Formunun “UYARI” ibaresine kadar olan kısmı elektronik ortamda doldurulup 2 adet çıktısı alınmalıdır.”

Fakülte’nin Web sitesinden Öğrenci –> Belgeler menüsünden veya bölümümüz Web sitesinin Öğrenci –> Staj–> Staj için yapılacaklar sayfasından erişebilirsiniz. Hemen indirmek için bu bağlantıyıda kullanabilirsiniz.

“Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nda “Staj Yapılacak İşyeri Bilgileri” kısmında yer alan İşyeri IBAN Numarası bilgisi, öğrencilerin staj esnasında ücret almaları durumunda doldurulacaktır. Ücretsiz staj yapan öğrenciler için İşyeri IBAN numarası karşısına Ücretsiz yazılması yeterli olacaktır.

Fakülte’nin Web sitesinden Öğrenci –> Belgeler menüsünden veya bölümümüz Web sitesinin Öğrenci–> Staj–> Staj için yapılacaklar sayfasından erişebilirsiniz. Hemen indirmek için bu bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

Fotoğrafın renkli olması önemli. Dijital fotoğraf eklediğinizde mutlaka renkli çıktı almalısınız.

Bu kısım stajınız sırasında hangi ayda kaç gün staj yapacağınız bilgisini sormaktadır. Örneğin 20 günlük stajınıza 10 Mart’ta başladığınızda Mart’ta 15 gün, Nisan’da 5 gün staj yapmış olursunuz.

Staj başvurularınızı, DEÜ Rektörlük Bilgi İşlem’de bulunan Zafer Aksan’a (Şef Staj Sorumlusu) yapabilirsiniz.

Aynı kurum veya kuruluşta 8 haftadan fazla staj yapılamamaktadır.

Bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz

Staj Genel

Stajlarla ilgili güncel duyuruları online.deu.edu.tr (SAKAI ) Staj dersinden takip edebilirsiniz.

Staj Sonrası

Staja başlamadan önce onaylattığınız staj sicil formlarının doldurulmamış olan “Çalıştığı Bölümler ve Yapılan İşler” kısmı, her 2 nüsha için öğrenci tarafından doldurulur. Ardından firmanın staj sorumlusu tarafından da “Değerlendirme; not ve düşünceler” kısmı doldurulur. Son olarak Kurum mührü ve yetkili personelin imzası alınır.

Staj bittikten sonra bordro veya banka dekontunuzu Öğrenci İşleri Staj İşleri sorumlusuna ulaştırmalısınız.

Stajınızı yaptığınız ilgili kuruluş tarafından onaylı staj defterlerini staj sonrası başlayan eğitim yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Staj Komisyonu’na teslim etmelisiniz

Staj defterleri içerik olarak haftalık özetler halinde giriş yapılıp sonraki başlıklarda detaylandırılmalıdır. Defterlerin içeriği özgün olmalı, kullanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Defterin içinde yer alan tüm resim ve tablolar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenmiş formatta olmalıdır.

Sicil formlarını bir nüshası staj raporunun iç kapak sayfası olacak şekil de spiral edilir, diğer nüshası da kapalı zarfla (zarf kapatıldıktan sonra şekildeki gibi kurum mührü basılmadır) öğrenci tarafından elle staj komisyonuna getirilir ya da firma tarafından bölüm sekreterliğine postalanır.

Staj Süreci

Öğrenim hayatınız boyunca yapmanız gereken zorunlu stajını en fazla dört parça halinde yapabilirsiniz.

Staj Uygulama Esası

Hayır, öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için stajlarını bitirmiş olması gerekiyor.

Yazılım stajı yapılacaksa stajın yapılacağı departmanda birlikte çalışılacak bir bilgisayar veya yazılım mühendisi olmak zorundadır. Donanım stajı yapılacaksa birlikte çalışılacak kişi Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisi de olabilir.

Bölümümüz Web Sitesinden Öğrenci –> Staj menüsünden veya bu bağlantıdan erişilebilir.

Stajlar haftalık olarak hesaplandığı için hafta sayısına bakılmaktadır. Resmi tatiller, çalışma gün sayısından çıkarılmaktadır. Bu nedenle hafta sayısını tamamlamak için staj süresi tatil gün sayısı kadar gün uzatılmalıdır. Ayrıca cumartesi günü çalışılan haftalar da birer hafta olarak kabul edilmektedir.

Aynı kurum veya kuruluşta 8 haftadan fazla staj yapılamamaktadır.

Load More

Font boyutunu değiştir
Kontrast