Staj için Yapılacaklar


STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

1 – Öğrencinin Staj Yapacağı Firma ile Görüşmesi ve Kabul Edilmesi

(Bazı iş yerleri öğrencilerden okudukları bölümde zorunlu staj olduğuna dair “Zorunlu Staj Belgesi” talep etmektedirler. Görüşmeye giderken Bölüm Sekreterliği’nden alabileceğiniz bu belgeyi yanınızda bulundurunuz.)

2 – Firmadan Gerekli Belgelerin Alınması

Firmanın antetli kağıdına “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığına” ibaresi ile başlayan ve içeriğinde öğrencinin adının, okul numarasının ve staj yapacağı tarihlerin yer aldığı, firmaya kabul edildiğine dair bir dilekçe yazdırılır. Yetkili imzası ve kurum mührü dilekçede mutlaka bulunmalıdır.

Daha önce bu kurumda staj yapan bir öğrencimiz olmamışsa firmanın organizasyon şeması (çalışanlar içinde Bilgisayar Mühendisi olduğunu görebilmek için – donanım stajı için Elektrik-Elektronik Mühendisi de olabilmekte) alınmalıdır.

3 – Staj yapılacak firma, kesin tarihleri ile belli olduktan sonra Staj Komisyonu Üyelerine İmzalatılacak Belgeler

Fakülte Staj Bilgi Formu (bu bağlantıdan ulaşılabilir) “Bölüm Staj Komisyonu Başkanı” kısmına kadar eksiksiz doldurulup 3 adet çıktısı alınmalıdır.

Bölüm Staj Sicil Formunun (bu bağlantıdan ulaşılabilir) “UYARI” ibaresine kadar olan kısmı elektronik ortamda doldurulup 2 adet çıktısı alınmalıdır. Çıktılar alındıktan sonra sicil formlarına vesikalık ve yüzünüzün net olduğu resminizi yapıştırınız . Her iki sicil formunda da aynı resim olmasına özen gösteriniz. Dijital resim kullanacaklar mutlaka renkli çıktı almalıdır.

Önceki tüm işlemler tamamlanmasının ardından, staja başlanmadan en az 3 hafta öncesinden;

  • 3 adet Fakülte Staj Bilgi Formu, 
  • 2 adet Bölüm Sicil Formu
  • Firmadan alınmış kabul yazısı (ve varsa organizasyon şeması)

staj komisyonu üyelerine imzalatılmak için getirilir.

Firmadan alınmış belgeler komisyona teslim edilir.

2 sicil formu da komisyon imzasından sonra öğrenciye verilir ve staj bitimine kadar öğrenci bu formları yanında bulundurmalıdır.

3 Fakülte  formu da komisyon tarafından imzalanır. Biri iş yerine, biri staj komisyonuna biri de Bölüm sekreterliğine verilir.

Bu aşamadan sonra öğrenci staj başlama tarihinde staja başlayabilir.

 

STAJ BİTTİKTEN SONRA

Öğrencinin yanında bulunan onaylı sicil formlarının doldurulmamış “Çalıştığı Bölümler ve Yapılan İşler” kısmı, her 2 nüsha için öğrenci tarafından doldurulur.

Ardından firmanın staj sorumlusu tarafından da “Değerlendirme; not ve düşünceler” kısmı doldurulur. Son olarak Kurum mührü ve yetkili personelin imzası alınır. (Kurum mührü ve yetkili personel imzası olmayan sicil formları geçersiz sayılmaktadır.)

Sicil formlarını bir nüshası staj raporunun iç kapak sayfası olacak şekilde spiral edilir, diğer nüshası da kapalı zarfla (zarf kapatıldıktan sonra şekildeki gibi kurum mührü basılmadır) öğrenci tarafından elle staj komisyonuna getirilir ya da firma tarafından bölüm sekreterliğine postalanır.

Belirtilmiş formatta ve elektronik ortamda rapor hazırlanır. Kapak sayfası mutlaka renkli, iç sayfalar öğrenciye bağlı olarak renkli ya da siyah-beyaz olacak şekilde çıktıları alınır.

Raporun içindeki her bir sayfanın aşağısında yer alan, firmanın staj yetkilisinin imzası için ayrılmış yerler imzalatılır.

Güz dönemi başlangıcından itibaren 3 hafta içinde onaylı ve imzalı staj raporu, şekildeki gibi spiral edilmiş hali ile, kapalı zarfla gelen sicil formu ile birlikte staj komisyonuna teslim edilir. Geciken staj raporları kesinlikle kabul edilmez.


Güncel Duyurular